асистент Бідучак Анжела Степанівна

Народилася 11 травня 1978 року, у 2001 році закінчила Буковинську державну медичну академію. На кафедрі соціальної медицини та ООЗ працює з 2009 року за сумісництвом. Виконала кандидатську дисертацію з теми: «Наукове обгрунтування контролю і оцінки динаміки хронічних хвороб системи кровообігу».

Автор 11 наукових робіт та 2-х раціоналізаторських пропозицій. Основний науковий здобуток: встановлено закономірності перебігу хронічних хвороб системи кровообігу та розроблено чинну модель профілактики поведінкових чинників ризику з урахуванням вікових особливостей.

В 2016 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти й науки України від 29 вересня 2016 року № 1166 присвоєно науковий ступінь доктора філософії (ДК № 038455) 

Впродовж 2016-2017 рр. виконувала обов’язки куратора 48 групи 1 курсу, медичного факультету № 3 (Наказ від 18.10.2016 р. №396-Адм. «Про призначення викладачів університету кураторами студентських академічних груп медичного факультету 1-6 курсів медичного факультету № 3»).

З вересня 2016 р. перейшла на основне місце роботи на кафедру соціальної медицини та ООЗ.

 JoomShaper