асистент Микалюк Людмила Вікторівна

1963 року народження, закінчила з відзнакою Чернівецький державний медичний університет у 1986 році, працювала в практичній охороні здоров'я з 1988 року. З вересня 2002 року працює за сумісництвом асистентом кафедри. Виконула кандидатську дисертацію з теми: «Ефективність лікування бронхіальної астми у дітей за алельного поліморфізму генів GSTT1, GSTM1».

Оприлюднено 61 наукових і навчально-методичних робіт, отримано два патенти на корисну модель. Наукові здобутки: вперше проведено комплексну оцінку перебігу бронхіальної астми та лікувальних заходів у періоді загострення та міжнападному періоді клінічного благополуччя у дітей шкільного віку, створено математичну багатофакторну кореляційну модель загострення бронхіальної астми та її контрольованості у періоді клінічного благополуччя.

JoomShaper