доц. Навчук І.В.

viagra less sensitivity Народився 3 жовтня 1967 року, з 1987 року після закінчення з відзнакою Одеського медичного училища №3 працював фельдшером в Івано-Франківськії обл. Закінчив БДМА у 1998 році. З вересня 2000 року працює в БДМА асистентом кафедри соціальної медицини та ООЗ. У 2009р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розробка та обґрунтування моделі первинної та вторинної профілактики артеріальної гіпертензії у сільського населення». Доцент кафедри з 2011 року. Автор 49 наукових робіт, зокрема 1 монографії та 4 навчальних посібників, 1 патенту на корисну модель, 2 методичних рекомендацій. Провідні наукові здобутки: розробка для практики охорони здоров’я моделі профілактики та зменшення захворюваності артеріальною гіпертензією сільського населення, участь у розробці прогнозів здоров’я населення України.

JoomShaper