Історія кафедри

Проф.
В.С. Нікітський

Доц.
О.С. Рябишенко

Доц.
Ф.С. Рюхов

Проф.
Ц.В. Ясинський

Проф.
В.Л. Таралло

Доц.
В.Е. Кардаш

Проф.
В.І. Чебан

    Доц.  М.І. Грицюк   

 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я (до 1994 р. – кафедра соціальної гігієни та організації охорони здоров’я) заснована в липні 1945 р. Першим її завідувачем (до 1952 р.) був заслужений лікар СРСР, у минулому нарком охорони здоров’я Киргизької РСР, доц. С.К. Лобинцев.

У своїй роботі він приділяв увагу становленню навчального процесу в Чернівецькому медичному інституті та вивченню історії розвитку медицини на Буковині.

У 1952 – 1955 рр. кафедрою завідував професор В.С. Нікітський, відомий теоретик охорони здоров’я, який більшість наукових праць присвятив історії охорони здоров’я України й Буковини.

У жовтні 1955 р. кафедру очолив заслужений лікар СРСР, доцент О.С. Рябишенко, який продовжив вивчення історії медицини й охорони здоров’я в західних регіонах України. Підготував двох кандидатів наук і в 1966 р. перейшов на посаду доцента кафедри.

У 1966-1971 рр. кафедрою завідував доц. Ф.С. Рюхов. Наукові роботи співробітників кафедри цього періоду були переважно присвячені розробці потреб охорони здоров’я в медичних кадрах, продовжувалося вивчення історії охорони здоров’я краю.

У 1972 р. кафедру очолив проф. Ц.В. Ясинський, який протягом завідування у 1972 – 1982 рр. та 1993 – 1998 рр. значну увагу приділяв удосконаленню навчального процесу на кафедрі, а також розробці заходів щодо профілактики захворюваності та травматизму у робітників промислових підприємств і сільського господарства області. Він підготував сім кандидатів та одного доктора медичних наук.

З 1982р. по 1993 р. та в 1999р. по 2001 р. обов’язки завідувача кафедри (у 1988 – 1993 рр. – завідувача курсу) виконував проф. В.Л.Таралло, який суттєву увагу приділив вивченню закономірностей перебігу процесів здоров’я населення України й Буковини, зокрема під впливом природжених (внутрішніх) та зовнішніх чинників, а в навчальному процессі — комп’ютеризації всіх методичних матеріалів.

У 1988 р. кафедру було об’єднано із кафедрою загальної гігієни і знову її відновлено у жовтні 1993 р. З 2001р. по 2014 р. кафедру очолював доцент В.Е. Кардаш.

У 1983 р. він закінчив Чернівецький державний медичний інститут з відзнакою. З вересня 1985 р. по вересень 1994 р. працював асистентом, старшим викладачем кафедри, з вересня 1997 р. – доцентом, а з липня 2001 р. – завідував кафедрою. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості профілактики гіпертонічної хвороби і її ускладнень серед сільського населення» в 1990 р. Працював з 2002 р. по 2011 р. проректором БДМУ з побуту. Він є автором 122 статей, 11 навчальних посібників, чотирьох методичних рекомендації, двох патентів на корисну модель. Лікар-організатор вищої категорії. Основні наукові здобутки: розробка моделі підтримки здорового способу життя хворих на хвороби системи кровообігу, участь у розробці прогнозів здоров’я населення України.

З 2014 р. кафедру очолив професор В.І. Чебан. У 2004 році він захистив докторську дисертацію на тему: „Репродуктивне здоров’я населення та медико-соціальна профілактика порушень його формування”. Василь Іванович є автором 160 наукових праць, з-поміж яких 2 монографії, 4 навчальних посібники (затверджені ЦМК МОЗ), 9 нововведень, 6 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів.

Вагомий внесок у підготовку студентів на кафедрі внесли співробітники, які у свій час працювали на кафедрі, зокрема: доценти Б.Я. Дробніс, О.О.Воробйов, асистенти Л.Р. Єгорушкіна, Т.Ю. Косяченко, А.М. Здоровицький, В.І. Зімагоров, В.А. Михайлик, П.О. Романько, О.С.Білик, С.І. Понцак, Ю.М. Краєнобаєв, ст.лаб. О.В. Петюх, Н.І. Бицко.

З вересня 2016 року обовязки завідувача кафедри виконує доцент М.І. Грицюк. З грудня 2012 року виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.  

На даний час на кафедрі працюють:

3 професори – В.Л. Таралло, В.І. Чебан, П.І. Шилепницький 

5 доцентів –  М.І. Грицюк, І.В. Навчук, Е.Ц. Ясинська, М.В. Мандрик-Мельничук, Ж.А. Чорненька (Ревенко)

3 асисита – А.С. Бідучак, М.З. Вацик, Л.Й. Власик, 

4 сумісника - Н.Я. Литвинюк, Л.В. Микалюк, Г.Г. Марараш, С.В. Широкова

ст. лаборанти – Н.В. Козак, О.М. Іванова, лаборант без вищої освіти - М.Т. Дубініна

Співробітники кафедри забезпечують викладання 19 предметів. На всіх медичних факультетах (на етапі додипломної освіти) та чотири цикли на факультеті підвищення кваліфікації лікарів (післядипломна освіта). Усі лекції і заняття проводяться із використанням сучасних технологій.

З лютого 2015 року на кафедрі виконується планова науково-дослідна робота на тему: "Вивчення процесів соціально-значущої патології та обгрунтування технологій її профілактики"

Керівник НДР - професор В.І. Чебан 

Відповідальний виконавець - доцент І.В. Навчук 

 

 

 

 

JoomShaper