професор Таралло Володимир Леонідович

Народився 23 грудня 1945 р.н., вищу освіту отримав у 1969 році у Красноярському медичному інституті (Росія). Захистив кандидатську дисертацію з теми “Кібернетична діагностика хронічних субфебрилітетів” у 1973 році. До 1978 року старший викладач кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Красноярського медичного інституту, а з 1978 – доцент,

а з 1982 року завідувач кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Чернівецького медичного інституту. Автор 4-ох монографій, 10 навчальних посібників, 6 винаходів, 3-х законів – закону виживання популяцій, закону виживання реальних поколінь та закону збереження здоров’я, що зареєстровані у Міжнародній Реєстраційній Палаті Інформаційно-Інтелектуальної Новизни РЕС ООН, 18 брошур, 212 наукових та навчально-методичних статей. Наукові здобутки – розробка теорії здоров’я, визначення прямих інтегральних показників, їх нормативів та еталонів, антроіндикативних параметрів сприятливості територій для проживання людей, методів комплексного аналізу захворюваності та смертності від хронічних хвороб за всіма класами МКХ, визначення граничного віку існування населення та розробка прогнозних таблиць здоров’я населення для будь-яких країн світу. Лікар-організатор вищої категорії.

З 2010 р. по 2014 р. був керівником НДР кафедри «Прогноз здоров’я населення України»(реєстраційний номер – 0110U003076).

В.Л. Таралло автор чисельних наукових монографій та навчальних посібників, багатьох винаходів, визнаних Міжнародною Реєстраційною Палатою Інформаційно - Інтелектуальної Новизни МАІ РЕС ООН, зокрема  3-х законів – виживання популяцій, виживання реальних поколінь, збереження здоров’я.

В 2015 році видав монографію «Класика популяційного здоров’я» (736 стор.) англійською мовою (в якій вперше репрезентовано призначені для всіх країн і територій світу довідкові «Таблиці Здоров’я Населення»), два навчальних посібника: для лікарів – «Організація роботи лікаря сімейної практики» і для студентів – «Медична документація поліклініки і стаціонару».

В 2017 році вийшло друге видання навчального посібника "Організація діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини" у співавторстві з асистентом кафедри М.З. Вацик.

Також було видано електронний варіант посібника "Організація медичної допомоги дітям" під ред. проф. В.Л. Таралло (В.Л. Таралло, М.З. Вацик, М.І. Грицюк, М.І. Чепіль, І.І.Хорошенюк, С.М. Старощук, А.В. Іринчин, Л.В. Мельничук, Л.В. Швигар, О.В. Деонісієва).

Провідні наукові здобутки В.Л. Таралло – розробка класифікації діагностичної інформації, основ кібернетичного моделювання діагностики  та прогнозів перебігу захворювань, основ системного аналізу медико-соціо-екологічних процесів, визначення прямих (інтегральних) показників здоров’я населення (вродженої та набутої життєстійкості, граничної тривалості життя), методик їх розрахунків, їх нормативів та еталонів, вікових хвиль їх змін протягом життя, критеріїв оцінки життєпридатності територій для мешкання населення за показниками його здоров’я, провідних напрямів бажаних оздоровчих заходів і програм для України і всіх її територій, бажаної структури їх ресурсного забезпечення, контролю виконання та очікування результатів на визначений час за політикою ВООЗ «Здоров’я для всіх», світові довідкові «Таблиці Здоров’я Населення».

 

JoomShaper