завідувач кафедри, доцент Грицюк Мар'яна Іванівна

 

   Народилась 11 травня 1980 року, у 2003 р. закінчила Буковинську державну медичну академію. Після навчання в аспірантурі працювала асистентом кафедри медичної біології, генетики та гістології. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Вплив мелатоніну на іонорегулювальну функцію нирок в умовах стресу та дії солей алюмінію і свинцю”.

  З лютого 2010 року працює доцентом на кафедрі соціальної медицини та ООЗ. Виконує докторську дисертацію на тему: «Патофізіологічні механізми порушень парціальних функцій нирок в динаміці експериментального цукрового діабету». Автор 76 наукових робіт, 2 монографій, 5 навчальних посібників, 5 патентів на корисну модель. Провідні наукові здобутки: з'ясування нефропротективного впливу епіфізарного гормону мелатоніну на функції нирок в умовах дії стресу та солей алюмінію і свинцю, участь в розробці прогнозів здоров'я населення України.

 З 2010 р. по 2014 р. була відповідальним виконавцем наукової теми НДР кафедри «Прогноз здоров’я населення України»(реєстраційний номер – 0110U003076).

З 23.12.2016 р. призначена завідувачем кафедри соціальної медицини та ООЗ відповідно до наказу № 441-к від 23 грудня 2016 р. 

Є дві наукові публікації у періодичному виданні яке включено до наукометричних баз Scopus. 

Виконує докторську дисертацію відповідно до календарного плану.

 

 

 

 JoomShaper