achat cialis original en france офіційний сайт

effet viagra 25mg МІНІСТЕРСТВО
охорони здоров'я
УКРАЇНИ

cialis preise wien перейти

viagra prix 50 mg офіційний сайт

achats viagra en france МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

priligy france prix перейти

cialis pourquoi офіційний сайт

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Чернівецької обласної державної адміністрації

перейти

Останні новини

Визначні дати

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Здоров'я — це найбільше багатство!

Здоров’я є інтегральним показником успішності розвитку суспільства. Воно визнано невід’ємним правом людини, неодмінною складовою благополуччя, глобальним суспільним благом.

Ключову роль у зміцненні та збереженні здоров’я відіграють системи охорони здоров’я. Від ефективності їх функціонування залежить якість трудових ресурсів будь-якої країни, її економічний, науковий, культурний, оборонний потенціал.

На межі ХХІ ст. світовому співтовариству вдалося досягти значних успіхів в охороні здоров’я населення.

Однак в умовах глобалізації, технологізації, маркетизації системи охорони здоров’я стикаються із численними проб­лемами і викликами, що ускладнюють досягнення поставлених перед ними цілей. Перш за все вони викликані серйозними демографічними зрушеннями, зміною парадигми здоров’я, епідеміологічним переходом від інфекційного до переважно неінфекційного типу патології, збільшенням тягаря хвороб і потреб у послугах охорони здоров’я. Суттєвою перешкодою на шляху поліпшення здоров’я і благополуччя є також екологічні проблеми, кліматичні зміни, соціально-політичні конфлікти, урбанізаційні, міграційні процеси, економічна криза та ін. Одночасно зі зростанням запитів населення щодо обсягів медичного обслуговування зростають вимоги до його якості та безпеки. Системи охорони здоров’я стикаються з дефіцитом фінансових ресурсів, кадровими та іншими проблемами, що вимагає перегляду політики, пошуку нових стратегій розвитку, вдосконалення її структури і функціонування.

Кожна країна прагне до побудови найкращої та найбільш справедливої системи охорони здоров’я.

Новий погляд на охорону здоров’я, мінливий характер проблем, синергічні глобальні зв’язки між ними, взаємозалежність більшості їхніх рішень вимагають врахування інтересів здоров’я в усіх стратегіях і напрямах політики, міжсекторальної взаємодії, системних підходів і узгоджених колективних заходів у відповідь на всіх рівнях управління.

 

JoomShaper